Semantiske og pragmatiske aspekter ved trykklett visst
PDF

Hvordan referere

Borthen, K., & Knudsen, C. S. (2014). Semantiske og pragmatiske aspekter ved trykklett visst. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 32(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/155

Sammendrag

I denne artikkelen ser vi på betydningen til trykklett visst og viser hvordan man kan utføre korpusundersøkelser av semantiske og pragmatiske aspekter ved denne typen ikke-sannhetsfunksjonelle ord. Vi foreslår at de mange bruksmåtene for ordet kan sammenfattes under ett semantisk oppslag, og med utgangspunkt i relevansteorien (Sperber & Wilson 1995) viser vi hvordan denne semantikken interagerer med generelle prinsipper for pragmatisk beriking og fører til ulike fortolkninger i ulike kontekster. Vi hevder videre at enkelte pragmatisk betingede fortolkninger av visst opptrer så systematisk at de utgjør det Ariel (2008; 2010) kaller 'prominente diskursmønstre', og vi argumenterer for at det å identifisere prominente diskursmønstre er viktig i studier av denne typen ord.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.