Hva betyr "€™da"€™, da?
PDF

Hvordan referere

Borthen, K. (2014). Hva betyr "€™da"€™, da?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 32(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/152

Sammendrag

I denne artikkelen foreslår jeg en semantikk for etterhengt "€˜da"€™ som jeg hevder dekker de aller fleste bruksmåtene for formen "€˜da"€™ i denne posisjonen. Jeg benytter meg av det relevansteoretiske rammeverket (Sperber & Wilson 1995) for å beskrive "€˜da"€™ sine semantiske og pragmatiske egenskaper og viser gjennom analyser av autentiske diskursutdrag hvordan den semantikken jeg foreslår, fører til ulike tolkninger i ulike kontekster. Til forskjell fra tidligere analyser hevder jeg at en form for adversativitet er nødt til å være en del av "€˜da"€™ sin semantikk. Datamaterialet artikkelen bygger på, består av 251 autentiske forekomster av ordet, hentet fra tilgjengelige tekst- og talekorpus.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.