Maal og Minne

Maal og Minne er Bymålslagets tidsskrift. Det ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen og har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner. Bidrag til tidsskriftet blir vurdert av redaktørene og av uavhengige konsulenter (referees). Maal og Minne kommer ut med to hefter i året og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 250,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1140,- NOK

Nr 2 (2016)


Omslagsside