Maal og Minne

Maal og Minne er Bymålslagets tidsskrift (se https://www.bymalslaget.no/). Tidsskriftet ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen og har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner. Bidrag til tidsskriftet blir vurdert av redaktørene og av uavhengige konsulenter (referees). Maal og Minne kommer ut med to hefter i året og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Maal og Minne utgis av Bymålslaget og ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen, som redigerte det helt fram til 1950.

Etter 1950 har tidsskriftet (med unntak for én årgang) hatt to redaktører: Trygve Knudsen (1951–1967), Ludvig Holm-Olsen (1951–1984), Einar Lundeby (1967–1996), Bjarne Fidjestøl (1985–1993), Odd Einar Haugen (1995–2005), Kjell Ivar Vannebo (1996–2006), Jon Gunnar Jørgensen (2006–2018), Lars S. Vikør (2006–2014), Torodd Kinn (2014–2016), Hans-Olav Enger (2016–) og Ingvil Brügger Budal (2018–).


Bymålslaget ble grunnlagt i 1902 da den organisasjonen som til da hadde hett Det Norske Samlaget, ble delt i to - Bymålslaget og Landsmålslaget. "Begge lag har til formål, hver fra sin kant, å styrke og fremhjelpe det som norsk er - Landsmålslaget med bygdemålene som utgangspunkt, Bymålslaget ut fra bymålene," hette det i de felles lovene. Forutsetningen var et nært samarbeid mellom de to lag, men dette ble kortvarig. Landsmålslaget arbeider videre på sin kant og kom etter hvert til å bære navnet Det Norske Samlaget alene. Bymålslaget ble i praksis en selvstendig organisasjon. Medlemmer av Bymålslaget er alle som abonnerer på Maal og Minne. For å oppnå stemmerett på årsmøtet må en ha abonnert på og betalt årspenger for Maal og Minne i to kalenderår, dvs. det året som årsmøtet holdes og året før. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars og kunngjøres i andre hefte av Maal og Minne for foregående år.


Abstract
Maal og Minne is a linguistic journal for Norwegian and the other Scandinavian languges. It focuses mainly on language history and philology, such as Old Norse language and literature, dialectology, onomastic etymology, and folklore, besides modern linguistic issues. Founded in 1909, the journal is published by the association Bymålslaget in cooperation with the publishing house Novus. The journal appears with two issues yearly and publishes articles and reviews by Scandinavian scholars as well as scholars based outside Scandinavia. Articles can be published in Scandinavian languages, English, and German.
For subscription, contact Novus press.


If you are interested in submitting an article to the journal, please contact the editors.

Redaktører: Ingvil Brügger Budal
 og Hans-Olav Enger


Nr 2 (2019)


Omslagsside