Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Maal og Minne er Bymålslagets tidsskrift. Det ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen og har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner.

Maal og Minne kommer ut med to hefter i året og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.

OM FAGVURDERINGSPROSESSEN

I tillegg til at manuskriptene blir grundig lest og vurdert av redaksjonen, blir alle manuskripter som er aktuelle for publisering, gjennomgått av en anonym fagperson med spesialkompetanse på det aktuelle feltet. Dette sikrer kvaliteten på artiklene og bidrar til betydelig forbedring. Vanligvis bruker Maal og Minne bare én konsulent per artikkel, men om nødvendig bruker vi to eller fler. Konsulentenes viktigste oppgave er å uttale seg om artikkelen tilfredsstiller de kvalitetskrav som må stilles til publikasjoner på et høyt, internasjonalt nivå. De skal videre gi råd om forbedringer, utvidelse eller nedkorting, samt vurdere språk og vitenskapelig apparat. Fra redaksjonen har mottatt manuskriptet, kan det gå inntil tre måneder før forfatter får respons. Fagfellene velges ofte blant tidsskriftets redaksjonsråd, men like gjerne blant andre kolleger i inn- og utland. Hovedsaken er at konsulenten skal ha spesialkompetanse på artikkelens tema. Konsulentene er anonyme, men fra og med 2017 offentliggjør vi hvem som har vært konsulenter de foregående fire år, vel å merke uten kopling til artiklene de har vurdert. Konsulentene får mulighet til å reservere seg mot dette.

PUBLISERINGSFREKVENS

Tidsskriftet publiseres som to samlede nummer per årgang.

OPEN ACCESS-RETNINGSLINJER

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i Maal og minne lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0-lisens.

ARKIVERING

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål

Informasjon om opphavsrett

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til forfatteren av arbeidet og til at det først ble publisert i dette tidsskriftet.

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.