Relativisme, intervensjonisme og aktivisme: Robert Henry Codrington og den anglikanske Melanesian Mission i imperialismens tidsalder

Thorgeir Kolshus

Sammendrag


I den samme perioden som den britiske imperialismen skjøt fart for med viktoriansk selvtilfredshet å spre sin sivilisasjon til jordens ender, vokste det i imperiets ytterkant frem en liten misjonsorganisasjon som utfordret forestillingene om det selvinnlysende fortreffelige ved alt britisk. Dette var den anglikanske Melanesian Mission, ledet av gentlemen tilhørende den engelske overklasse, men med et ideologisk fundament som avstedkom en langt mer ydmyk tilnærming til andres forståelse av verdenene i verden, til tross for at deres hjord på det som ble kalt Islands of Savages bestod av folk samtiden mente befant seg på det nederste trinn av menneskets utvikling. Ãâ°n blant disse gentlemen, Robert Henry Codrington (1830-1922), skulle bli en sentral bidragsyter i antropologiens tidlige fase. Vi vil på de kommende sidene få innblikk i noen av premissene for hans senere virke, med spesiell oppmerksomhet rettet mot utfordringene knyttet til forholdet mellom kulturbevaring og effektiv evangelisering.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.