Blood Signals: On the Symbolism and Ritual Pertinence of Blood
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

blodsymbolik
paleolitiska gravskick
menstruation
förbundet vid Sinai

Sammendrag

En första version av följande text presenterades vid ett tvärvetenskapligt symposium ("Blood Rituals: Past and Present") som jag och Per Faxneld organiserade i samarbete med den fransk-kanadensiske semiotikern Paul Bouissac vid Stockholms universitet i maj 2015. När jag inbjöds att medverka i ett specialnummer av DIN till Håkan Rydvings ära, tänkte jag att den ännu opublicerade texten kunde passa bra. Redan under min första tid som doktorand i Uppsala tog jag starkt intryck av Håkans förmåga att förena källkritiskt detaljarbete med teoretiskt utmanande resonemang kring abstrakta storheter som myt och rit - en ofta underskattad simultankapacitet bland religionshistoriker. Följande text är ett försök att i en liknande anda ompröva den symboliska representationen (och rituella användningen) av blod mot bakgrund av några vitt åtskilda religionshistoriska och religionsarkeologiska exempel.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.