Taler i trykk

Bengt-Ove Andreassen

Sammendrag


Målsettingen med denne artikkelen er todelt. Først gjøres en kartlegging av norske og svenske oversettelser og utgivelser av Lars Levi Læstadius’ taler (prekener). Dernest viser en bokhistorisk tilnærming til hver utgivelse hva bakgrunnen for utgivelsen og oversettelsen har vært. Kartleggingen har vist at senere postiller ses i sammenheng med tre finske utgivelser i perioden 1876 til 1924, som gjerne refereres til første, andre og tredje postille. Den bokhistoriske tilnærmingen viser at utgivelser av Læstadius’ taler er et internt læstadiansk anliggende. Videre kan de aller fleste utgivelsene på finsk, norsk og svensk knyttes til initiativer fra én spesifikk læstadiansk gruppe, De førstefødte. Funn fra artikkelens kartlegging drøftes avslutningsvis i lys av bokhistoriske perspektiver. Blant annet drøftes hvorvidt De førstefødtes særlige engasjement kan sies å være en søken etter å tilpasse nye oversettelser til eksisterende forkynnelse.

Emneord (Nøkkelord)


Læstadius; læstadianisme; De førstefødte; bokhistorie; oversettelse

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.