Olle Sundström, ”Vildrenen är själv detsamma som en gud”. ”Gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världs­åskådningar

David Westerlund

Sammendrag


I denna utmärkta religionsvetenskapliga doktorsavhandling från Umeå universitet diskuterar Olle Sundström terminologi och klassifikation hos sovjetiska etnografer som forskat om religiösa förhållanden hos samojediska folk. Arbetet innehåller även ideologianalyser av sådana forskares teoretiserande. Den sovjetiska forskningen placeras därtill i ett brett internationellt sammanhang, där termer och begrepp som gudar och andar analyseras i en vidare vetenskaplig kontext. Författaren vill bland annat visa hur användningen av sådana begrepp kan bidra till vilseledande uppfattningar om samojediska och andra religioner. Han betonar också föredömligt vikten av att skilja mellan termer och begrepp, som han väljer att kalla ”tekniska termer”.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.