Kommende numre av DIN

For 2021 er det planlagt to temanumre, nr. 1 blir Religion og populærkultur (temaredaktør Audun Toft) og nr. 2 blir om Islam i Norge (temaredaktører Mona Farstad og Marianne Bøe). Nr. 1. 2022 vil bli et åpent nummer.