Eivind Weyhe: "Vatnanøvn í Føroyum"
Namn og nemne 2023 omslag
PDF

Hvordan referere

Sandøy, H. (2023). Eivind Weyhe: "Vatnanøvn í Føroyum". NAMN OG NEMNE, 40. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2244

Sammendrag

Eivind Weyhe gav i 2020 ut boka Fjallanøvn í Føroyum, og i 2021 kom han med ei ny i same sjangeren: Vatnanøvn í Føroyum. Kjem han med fleire slike bøker om andre namnetypar, blir dei samla til eit flott og nyttig færøysk stadnamnleksikon. Dette lovar godt. Eit slikt verk skulle vere av stor nytte for norske stadnamnfolk òg, for vi kan sjå store likskapar med det norske namnelandskapet. Men det er òg ein del særpreg, ikkje minst pga. naturen og ei relativt kort busetnadshistorie.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Helge Sandøy