Torfinn Normann Hageland: "Det gamle eikdølsmålet. Det gamle målføret i Eiken sokn og i øvre del av Hægebostad sokn"
Namn og nemne 2023 omslag
PDF

Hvordan referere

Haslum, V. (2023). Torfinn Normann Hageland: "Det gamle eikdølsmålet. Det gamle målføret i Eiken sokn og i øvre del av Hægebostad sokn". NAMN OG NEMNE, 40. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2243

Sammendrag

Dette er ei bok om det tradisjonelle målføret i Eiken sokn i Vest-Agder. I boka har ordtilfanget fått særleg stor plass. Derfor er dette noko ein kan kalle ei grammatikk-, ord- og namnebok.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Vidar Haslum