Vidar Haslum: "Stedsnavn i Birkenes"
Namn og nemne 2023 omslag
PDF

Hvordan referere

Jenstad, T. E. (2023). Vidar Haslum: "Stedsnavn i Birkenes". NAMN OG NEMNE, 40. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2242

Sammendrag

Med boka ”Stedsnavn i Birkenes” har namnegranskaren Vidar Haslum presentert resultatet av eit nærmast livslangt prosjekt. Det har pågått heilt frå han begynte å skrive opp namn på Mosfjellheia, der foreldra hadde hytte, i 1973–74, og fram til det no er sett (førebels?) sluttstrek. Hovudtyngda av innsamlinga gjekk føre seg i åra 1985–87. Etter dette er det gjort ymse forbetringar, bl.a. i form av lydopptak, fotografi og synfaringar. Informantane var fødd sist på 1800- eller først på 1900-talet.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Tor Erik Jenstad