Kåre Hoel: "Bustadnavn i Østfold. 20. Rakkestad". Utgitt av Tom Schmidt.
Namn og nemne 2023 omslag
PDF

Hvordan referere

Berg, I. (2023). Kåre Hoel: "Bustadnavn i Østfold. 20. Rakkestad". Utgitt av Tom Schmidt . NAMN OG NEMNE, 40. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2241

Sammendrag

Med utgjevinga av band 20 om Rakkestad kommune er eit storverk i norsk namnegransking ført til endes. Ved eit slikt høve er det naturlig å sjå attover på prosjektet Bustadnavn i Østfold (BØ) som heilskap før eg går inn på det siste bandet. Eg har difor sett litt også på nokre av dei tidlegare utgåvene; fleire av desse har også vore melde i Namn og nemne (det første av Jarle Bondevik i NN 14, 1997).
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Ivar Berg