Søndeled og Risør historielag: Stedsnavn i Risør kommune.
PDF

Hvordan referere

Haslum, V. (2018). Søndeled og Risør historielag: Stedsnavn i Risør kommune. NAMN OG NEMNE, 34. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1468

Sammendrag

Virkelig ei praktbok av ei navnebok, og uvanlig innholdsrik og faglig solid! En slik karakteristikk passer denne stedsnavn-boka som Sønde-led og Risør historielag har gitt ut. Den er resultat av et innsamlings-arbeid som for alvor begynte i 1996. I forordet kan vi lese at det da ble organisert en komite som skulle sørge for djupinnsamling av stedsnavn i alle deler av Risør kommune, som ligger lengst øst i Aust-Agder fylke. Kommunen har et areal på 192 km2 og består av tidligere Søndeled herred pluss Risør by. Totalt har boka med over 10 000 nav-neforekomster, nøyaktig stedfestet på vakre, detaljerte kartbilag. Nav-nelistene som følger etter, har opplysninger om både objektstype og lokal uttale i form av enkel, leservennlig lydskrift. Dessuten inneholder boka tradisjonsstoff om navnene og en mengde kulturhistoriske opp-lysninger. Boka er rikt illustrert med fine fargebilder, og slik at svært mange navnebærere er blitt fotografisk dokumentert. Historiske bilder finner vi også her og der.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.