Lennart Hagåsen: Bebyggelsesnamnen i Hudiksvall kommun.
PDF

Hvordan referere

Haslum, V. (2017). Lennart Hagåsen: Bebyggelsesnamnen i Hudiksvall kommun. NAMN OG NEMNE, 33. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1341

Sammendrag

Boka har en innledning der den presenteres som den første utgitte i en større serie Ortnamnen i Hälsingland, der bostedsnavnene behandles for seg i egne bind. I dette første bindet som nå foreligger, har bostedene innenfor en tredjedel av Hudiksvall kommune fått plass. Hvis de to planlagte neste bind presenterer og tolker navnene like utførlig som her, vil bostedsnavnene alene kreve nærmere tusen sider. Det er ambisiøst, også i forhold til den serien fra norsk side som det er mest naturlig å sammenlikne med, Kåre Hoels Bustadnavn i Østfold, der målsettingen i det store og hele har vært den samme.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.