Lesefrø
PDF

Hvordan referere

Lund, Åse. (2011). Lesefrø. NOA - Norsk Som andrespråk, 27(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/866

Sammendrag

Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari Wagner: Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2011.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.