Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig oppmerksomhet i klasserommet
PDF

Hvordan referere

Tonne, I., Nordby, A. R., Seljevold, K. E., Simonsen, M., & Ufs, S. (2011). Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig oppmerksomhet i klasserommet. NOA - Norsk Som andrespråk, 27(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/864

Sammendrag

I denne artikkelen analyserer vi et flerspråklig diktprosjekt ut fra mulig-­hetene det gir for metaspråklige samtaler og dermed metaspråklig bevissthet hos elevene. Spørsmålet vi stiller er: Hvordan kan poesi brukes didaktisk til å fremme metaspråklig bevissthet i en språkheterogen klasse? Prosjektet er prøvd ut i en sjetteklasse i Oslo. Poesi på mange språk - lesing og skriving av dikt - er i analysen brukt for å belyse det Bialystok (2001) og andre har omtalt som språklig oppmerksomhet, en oppmerksomhet rettet mot språklige fenomener. En slik språklig oppmerksomhet er en forutsetning for å sette i gang prosesser for å øke det som av forskere helt siden tidlig litterasitetsforskning og andrespråksforskning er omtalt som metaspråklig bevissthet (blant annet Birdsong 1989, Yaden & Templeton 1986).
Nøkkelord: kontrastivt perspektiv, metaspråklig bevissthet, poesi
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.