Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Ryen, E. (2011). Redaksjonelt. NOA - Norsk Som andrespråk, 27(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/862

Sammendrag

Den første artikkelen i dette nummeret er skrevet av Åshild Næss og har tittelen - "Natur i Norge er det litt forskjellig": Det-setninger som topikali-­seringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere. I artikkelen analyseres setninger med det som formelt subjekt i et kontrastivt perspektiv, og forfatteren argumenterer for at informasjonsstrukturfunksjonen til norske presenteringssetninger overgeneraliseres med bakgrunn i en svært vanlig setningstype i vietnamesisk...
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.