Romfolket - historie og språk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

romfolket
diskriminering
minoritetsspråk
romani
romanes

Hvordan referere

Ruud, C. C. (2012). Romfolket - historie og språk. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/859

Sammendrag

Denne artikkelen gir en generell oversikt over romfolkets historie og språk. I historiedelen belyser jeg blant annet romfolkets opphav og vandringen som fant sted opp gjennom det europeiske kontinentet fra India. Livet i gettoen, inkludering, utvisning, utdanning og arbeid blant romfolk er andre emner som tas opp her. Jeg ser spesielt på politikken som har vært ført fra norske myndigheter overfor romer i Norge. I delen som omhandler romfolkets språk, romani, redegjør jeg for romanispråkets opphav og slektskapet til andre språk. I tillegg til dette tar jeg for meg hvilke dialektgrupper romani kan deles inn i og sier noe om de rettighetene minoritetsspråk har. I artikkelens siste del nevner jeg noen utgivelser som har blitt gjort på romani eller romanes - betegnelsen på romfolkets språk i Norge. Romenes plass i det norske samfunnet er noe som stadig diskuteres, derfor er det behov for mer kunnskap i forhold til deres historie og språk. Romfolket er en av våre nasjonale minoriteter og det er flere romelever i norsk skole som har romanes som sitt førstespråk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.