Jon Erik Hagen - Minneord og bibliografi
PDF

Hvordan referere

Nordanger, M., & Kulbrandstad, L. A. (2012). Jon Erik Hagen - Minneord og bibliografi. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/855

Sammendrag

Den 12. mai 2012 gikk Jon Erik Hagen bort, så altfor tidlig. Jon Erik var en sentral person både i etableringen av et miljø for andrespråksforskning i Norge og i utviklingen av dette miljøet fram til det som det er i dag. Han var et forbilde og en inspirator for så vel studenter som kolleger, også langt utenfor Bergensområdet, der han levde og arbeidet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.