Forord
PDF

Hvordan referere

Palm, K., Ryen, E., & Sollid, H. (2012). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/851

Sammendrag

I den første artikkelen i dette nummeret er temaet kodeveksling, og Pia Lane skriver om integrasjon av norske substantiv i kvensk. Kvensk er språket til kvenene, som er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Grammatisk sett er substantivsystemene i disse to språkene relativt forskjellige, og et interessant spørsmål blir dermed hvordan norske substantiv blir integrert i kvensk: Hvilken form av det norske substantivet brukes? Blir de integrert med eller uten det kvenske språkets morfosyntaks? På grunnlag av data fra samtaler på kvensk i Bugøynes, dokumenterer Lane at de fleste norske substantiv får kvensk morfosyntaks. Ut fra sine funn argumenterer forfatteren for en kombinasjon av Carol Myers-Scottons kodevekslingsmodell og Joan Bybees kognitive nettverksmodell for å forklare de grammatiske prosessene ved kodeveksling.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.