Med UG in mente
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Universell grammatikk
morsmålspåvirkning
spanske innlærere
subjektstvang
underinversjon

Hvordan referere

Carlsen, C. H. (2013). Med UG in mente. NOA - Norsk Som andrespråk, 29(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/848

Sammendrag

Denne artikkelen er en sammenfatning av hovedoppgaven min i norsk som andrespråk ved UiB fra 1995. Hovedoppgaven ble skrevet på en tid da Chomskys parameterteori stod forholdsvis sterkt i andrespråksforskningen. Svært forenklet predikerer parameterteorien at språklæring skjer ved at barnet, ved hjelp av språklig innputt, fastsetter et knippe språklige parametrer på én av to verdier. Et viktig spørsmål i andrespråksforskningen har vært om voksne innlærere har tilgang til den medfødte grammatikken som parametrene er en del av, om parameterverdier kan endres, og hvilken type evidens, negativ eller positiv, som er nødvendig for å endre verdiene. I denne studien undersøker jeg spanskspråklige innlæreres tilegnelse av subjektstvang og foranstillingsinversjon på norsk. Disse grammatiske trekkene er styrt av hver sin parameter, og spansk har etablert en annen parameterverdi for begge trekkene enn vi har på norsk. Dersom spanskspråklige innlærere tilegner seg disse trekkene i det norske mellomspråket, er det et uttrykk for at parametrene har endret verdi.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.