Innledning
PDF

Emneord (Nøkkelord)

andrespråksfeltet
andrespråksforskningen

Hvordan referere

Palm, K., Sollid, H., & Svendsen, B. A. (2013). Innledning. NOA - Norsk Som andrespråk, 29(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/846

Sammendrag

I dette nummeret av NOA - Norsk som andrespråk presenterer vi fire artikler som berører andrespråksfeltet på forholdsvis ulike vis. Hans-Olav Enger går i sin artikkel inn på spørsmålet om hvilken relevans andrespråksforskningen har for språkvitenskapelig teori. Sentralt i diskusjonen er begrepsparene førstespråk/andrespråk, grammatikalitet/ konvensjonalitet og markert/default. For å belyse forholdet mellom begrepene og ikke minst artikkelens hovedspørsmål, presenteres eksempler fra bøying av verb og genustilordning i norsk: Hvorfor bøyes norske verb som de gjør?
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.