Innledning
PDF

Hvordan referere

Palm, K., Sollid, H., & Svendsen, B. A. (2013). Innledning. NOA - Norsk Som andrespråk, 29(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/842

Sammendrag

I dette nummeret av NOA - Norsk som andrespråk presenterer vi tre artikler som tar for seg tre ulike sider ved forskningsfeltet. Ann-Kristin Helland Gujord gir en betimelig oppdatering for norske lesere på et andrespråksforskningsområde der det har skjedd mye det siste tiåret. I artikkelen trekker Gujord historiske linjer i forskningen og gir samtidig en inngående omtale av nye forskingsfunn og teoretiske nyvinninger. Hun legger særlig vekt på den delen av andrespråksforskningen som har undersøkt betydningen av anlegg for språklæring og motivasjon.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.