Innledning

Hvordan referere

Palm, K., Sollid, H., & Svendsen, B. A. (2014). Innledning. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/838

Sammendrag

Vi i NOA-redaksjonen har i dette nummeret gleden av å presentere tre artikler med ulike tilnærminger til andrespråksfeltet. I den første artikkelen presenterer Ingunn I. Ims en diskursanalyse av hvordan mediene fremstiller den norsken som blir snakket av nordmenn med innvandrerbakgrunn. Hun tar utgangspunkt i fjernsynsprogrammet Â"Alle snakker norskÂ", som ble sendt på norsk fjernsyn (NRK1) i januar 2010.

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.