Norsk fonologi - en utfordring for polske innlærere?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

polsk
norsk
lydsystemer
fonologisk kompetanse
fonologisk kompletthet
uttaleavvik

Hvordan referere

Skommer, G. (2014). Norsk fonologi - en utfordring for polske innlærere?. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/835

Sammendrag

Innlærere følger visse utviklingssteg når de tar til å lære et andrespråk. Allerede i begynnerfasen forsøker de å ta i bruk komplekse konstruksjoner som består av leksikalske enheter ofte satt sammen uten hensyn til morfologiske eller syntaktiske regler. Noen utvikler sin kompetanse videre, mens andre stagnerer og fortsetter å bruke et språk som kjennetegnes av strukturell og semantisk forenkling. En slik forenkling er ikke fullt så mulig å overføre til det fonologiske nivået. Innlærere må ha kontroll over betydningsbærende fonemiske forskjeller i et språklig lydsystem allerede på et tidlig stadium i andrespråkslæringen. Slik kontroll defineres i denne artikkelen som komplett fonologisk kompetanse. I artikkelen analyserer jeg de utfordringer polske innlærere møter, når de forsøker å oppnå komplett fonologisk kompetanse på norsk. Jeg sammenlikner det norske og det polske lydsystemet og peker på likheter og forskjeller siden begge deler kan medføre uttaleavvik. Formålet med artikkelen er å identifisere minimale krav polske innlærere må tilfredsstille for å gjøre seg forstått i norskspråklige muntlige kommunikasjonssituasjoner.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.