Å oppnå sine kommunikative mål som andrespråksbruker
PDF

Emneord (Nøkkelord)

høflighetsstrategier
norsk
polsk
andrespråkssamtale
gjentakelse
samtaleanalyse

Hvordan referere

Horbowicz, P. (2014). Å oppnå sine kommunikative mål som andrespråksbruker. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/834

Sammendrag

Artikkelen er en analyse av gjentakelser brukt av første- og andrespråksbrukere av norsk i en hverdagslig samtale. Termen gjentakelse blir brukt om ytringer som repeterer den andre talerens ytring i samme eller reformulert form. I det analyserte datakorpuset finner man en klar forskjell når det gjelder frekvensen av denne strukturen i talen til norske og polske informanter. Hos polske brukere av norsk som andrespråk er denne strukturen ikke frekvent, og der den blir produsert, er den ofte formelt og/eller funksjonelt uidiomatisk. Artikkelen drøfter grunner til og konsekvenser av slik manglende bruk i lys av gjentakelsens samtalestrategiske rolle og peker på at dette kan oppfattes som uhøflig av norske samtalepartnere.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.