Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Polsk migrasjon
ASK
innlærerkorpus
Språkprøven
Test i norsk – høyere nivå

Hvordan referere

Friberg, J. H., & Golden, A. (2014). Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/832

Sammendrag

I denne artikkelen1 gir vi en kortfattet beskrivelse av migrasjon fra Polen til Norge, fra den første fasen med politiske flyktninger på 1980-tallet til den storstilte arbeidsmigrasjonen som fulgte i kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004, og som gjorde at polske innvandrere i dag utgjør den klart største av alle innvandrergrupper i Norge. Deretter presenterer vi det norske andrespråkskorpuset ASK, et korpus  som ble etablert ved Universitetet i Bergen i 2006, med fokus på de polske innvandrerne som har skrevet et utvalg av tekstene. Hensikten er å vise fram personene bak tekstene og plassere denne polske innvandrergruppen inn i en historisk migrasjonskontekst. På denne måten kan vi si noe om det historiske og sosiale forholdet mellom denne gruppen og den bredere befolkningen av polske innvandrere i Norge.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.