Forord
PDF

Hvordan referere

Svendsen, B. A. (2014). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/830

Sammendrag

Dette nummeret av NOA er i sin helhet viet grammatiske og språk­sosiologiske forhold som særlig er relevante for polske innlærere av norsk som andrespråk og for lærere som underviser polakker i norsk. Vi er stolte av å presentere et knippe artikler som omhandler den største innvandrergruppen i Norge (fra og med 1. januar 2008, SSB) der temaene spenner fra polsk innvandringshistorie til grammatiske likheter og forskjeller mellom norsk og polsk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.