Investering i andrespråkslæring
Omslag NOA 2 2022
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Nyankomne elever
norsk som andrespråk
elevperspektiv
investering
aktørskap
identitet

Hvordan referere

Skrefsrud, K. R. (2022). Investering i andrespråkslæring: Tidligere nyankomne elever ser tilbake på den første norskopplæringen. NOA - Norsk Som andrespråk, 38(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2164

Sammendrag

I denne artikkelen utforskes tidligere nyankomne, flerspråklige elevers opplevelser av den første tiden med norskopplæring i norsk skole, med utgangspunkt i Bonny Nortons investeringsbegrep. Deltakerne i studien var nyankomne elever i barneskolealder. Studien har et retrospektivt pers­pektiv, ettersom deltakerne var ferdige med de første årene med norskopplæring på datainnsamlingstidspunktet. I tillegg til å utforske elevenes opplevelser identifiserer artikkelen faktorer elevene mener har hatt betydning for deres mulighet og vilje til investering i språklæringen. Funnene indikerer et visst sammenfall av faktorer, som betydningen av god faglig og sosial tilrettelegging, og klassemiljøarbeid som skaper trygge læringsmiljø med åpenhet, raushet og forståelse for tilpasninger ut over det ordinære tilbudet. Ifølge deltakerne kan undervisning i ulike gruppesammensetninger tilby ulike muligheter for læring og deltakelse. De beskriver imidlertid en mangel på opplevd medvirkning. Funnene viser også at relasjonen til en genuint interessert lærer og til åpne med­elever oppleves viktigere enn organiseringsmodeller og undervisningsopplegg.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Kjersti Ree Skrefsrud