Forord
PDF

Hvordan referere

Jensen, B. U., Myklebust, R., & Opsahl, T. (2022). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 38(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2098

Sammendrag

Hvordan innlemmer en trespråklig familie norsk i sitt flerspråklige repertoar, og hvordan brukes norsk som ressurs for å konstruere familien som et sosialt fellesskap? Dette er spørsmål Ragni Vik Johnsen stiller i artikkelen Norsk som en del av et flerspråklig familierepertoar i en trespråklig familie.

I artikkelen Transnasjonal identitet og transspråking hos unge tilbakeflyttere utforsker Sara Ahmed Karim identitetsprosesser og transspråkingspraksiser blant unge med kurdisk bakgrunn som er vokst opp i Vest-Europa og flyttet tilbake til foreldrenes hjemland.

I den tredje og siste artikkelen i dette nummeret av NOA, presenterer Marlene Øverbekk og Irmelin Kjelaas en kvalitativ intervjustudie av sju polskspråklige elevers opplevelser fra norsklæring og elevfellesskap.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Forfatterne