NORINT-korpuset - et elektronisk innlærerkorpus til bruk i andrespråks-forskning
PDF

Emneord (Nøkkelord)

innlærerkorpus
talespråkskorpus
skriftspråkskorpus
andrespråkskorpus

Hvordan referere

Tomson, A., SzymaÅ„ska, O., & Hagen, K. (2021). NORINT-korpuset - et elektronisk innlærerkorpus til bruk i andrespråks-forskning. NOA - Norsk Som andrespråk, 37(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1997

Sammendrag

NORINT-korpuset (Universitetet i Oslo, 2020) er et forholdsvis nytt innlærerkorpus utviklet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo (UiO). NORINT-korpuset inneholder muntlig og skriftlig norsk innlærerspråk av voksne internasjonale studenter med norskferdigheter på eller over nivå B1 i henhold til det felles europeiske rammeverket (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) (Council of Europe, 2001). I denne artikkelen beskriver vi datamaterialet i korpuset, hvordan det er transkribert og annotert, og hvordan man kan anvende det brukervennlige søkeprogrammet det er lagt inn i. I tillegg viser vi hvordan man kan bruke mulighetene i NORINT-korpuset i forskning. Avslutningsvis sammenlikner vi NORINT-korpuset med ASK - Norsk andrespråkskorpus (ASK) (Universitetet i Bergen, 2020) for å diskutere muligheter og begrensninger i NORINT-korpuset.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Forfatterne