"Kanskje for høgt utdanna europearar på spor 3"
PDF

Emneord (Nøkkelord)

læreroppfatninger
norsk som andrespråk
Det felles europeiske rammeverket for språk
andrespråkslæring
teoretiske og praktiske synteser
klassifisering og innramming

Hvordan referere

Golden, A., & Kulbrandstad, L. A. (2020). "Kanskje for høgt utdanna europearar på spor 3": lærerkommentarer fra en spørreundersøkelse om "Det felles europeiske rammeverket". NOA - Norsk Som andrespråk, 36(2), 27. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1890

Sammendrag

I en spørreundersøkelse blant medlemmer av Facebook-gruppa "Norsk som andrespråk" svarte lærere i norsk som andrespråk på spørsmål som dels gjaldt kjennskap til Det felles europeiske rammeverket og hvilke formål de mente Rammeverket egnet seg for, dels hvordan de mente innlæring av et andrespråk foregår. I tillegg til å krysse av for oppgitte svaralternativer, kunne lærerne kommentere svarene sine. I denne artikkelen analyseres kommentarene til de lærerne som benyttet denne muligheten flest ganger. Utgangspunktet for studien er teorier utviklet i studier av læreroppfatninger, profesjonsteorier og sentrale begreper fra Basil Bernsteins kunnskapssosiologi. Samtidig som artikkelen belyser hvilke læreroppfatninger som kommer fram i kommentarene, kartlegges hvilke kilder lærere har for oppfatningene. Videre analyseres hvilke språkhandlinger lærerne bruker når de kommenterer svarene sine, og hvordan de artikulerer oppfatningene. Funnene viser at lærerne bruker kommentarene til å presisere, nyansere og utdype svaralternativene de har krysset av for, at de da oftest bygger på erfaringer de har som lærere, og sjeldnere på relevant teori. Samtidig bruker lærerne i betydelig grad faglig pregete uttrykksmåter. De faglige termene og begrepene er hentet fra fagfeltene lingvistikk, andrespråksteori, andrespråksdidaktikk og allmenn pedagogikk og didaktikk.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Anne Golden og Lars Anders Kulbrandstad