Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger
PDF

Emneord (Nøkkelord)

læreroppfatninger
andrespråksundervisning
andrespråkslærer
flerspråklighet
teoretisk og metodologisk utvikling

Hvordan referere

Kulbrandstad, L. I., Egeland, B. L., Nordanger, M., & Olin-Scheller, C. (2020). Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger. NOA - Norsk Som andrespråk, 36(2), 16. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1885

Sammendrag

Spørsmålet om hva som påvirker læreres profesjonelle praksiser, har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene. En forskningsretning som har økt i omfang, er studier av hvordan læreres oppfatninger av ulike sider ved undervisning og læring påvirker praksis i barnehager og klasserom. Andrespråkslæreres oppfatninger er et relativt nytt temaområde i den nordiske andrespråksforskningen, men har lengre tradisjoner i den internasjonale forskningen, da kjent som forskning på "teacher beliefs", "teacher thinking" eller "teacher cognition". Sammenhengen mellom oppfatninger og praksis er ett tema i denne forskningen, men også andre emner har blitt studert, som for eksempel oppfatninger av flerspråklighet. I denne artikkelen gir vi innledningsvis et blikk inn i tidligere andrespråksforskning på feltet - med vekt på den norske delen av forskningen. Med utgangspunkt i noen sentrale engelskspråklige oversiktsartikler diskuterer vi teoretiske og metodologiske tilnærminger. Et vesentlig spørsmål er nettopp sammenhengen mellom oppfatninger og praksis og hvordan denne sammenhengen kan utforskes. Avslutningsvis understreker vi betydningen av metodemangfold og viktigheten av at ny forskning om læreroppfatninger tar utgangspunkt i tidligere innsikt og er seg bevisst teoretiske ståsted og metodologiske valg.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Forfatterne