Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Norsk som andrespråk
Det felles europeiske rammeverket
andrespråkslæring
læreroppfatninger

Hvordan referere

Golden, A., & Kulbrandstad, L. A. (2020). Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket. NOA - Norsk Som andrespråk, 35(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1772

Sammendrag

Det felles europeiske rammeverket for språk - som ble den norske tittelen på The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) da den forelå på norsk i 2011 - spiller nå en stor rolle for undervisningen i norsk som andrespråk. Det har påvirket læreplanene, lærebøkene, trinninndelingen og sensurarbeidet. Det er derfor interessant å vite hvilket kjennskap lærere i norsk som andrespråk har til Rammeverket, hva de mener det kan brukes til, og hvilke innlærergrupper de mener det passer for. Dette har vi søkt å belyse gjennom en spørreundersøkelse lagt ut på en lukket gruppe på Facebook kalt "Norsk som andrespråk". Der bad vi også respondentene ta stilling til noen påstander om hvordan andrespråkslæringen foregår. Disse svarene gav oss innblikk i hvilke oppfatninger de hadde om det å lære et nytt språk, blant annet om i hvilken grad de mente at innlærere er like i måten de lærer språket på.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.