Forord
PDF

Hvordan referere

Alstad, G. T., Gujord, A.-K. H., & Opsahl, T. (2020). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 35(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1770

Sammendrag

På tampen av årsskiftet fra 2019 til 2020 har redaksjonen gleden av å presentere et nummer med to artikler skrevet av tre veletablerte forskere innenfor andrespråksforskning, nemlig Lise Iversen Kulbrandstad, Anne Golden og Lars Anders Kulbrandstad. Begge artiklene knytter seg til tema innenfor den didaktiske linja av norsk som andrespråksforskning, om vi følger Golden, Kulbrandstad og Tenfjords kategorisering av norsk andrespråksforskning (2007). Artiklene presenterer altså studier som er knyttet til andrespråksundervisning på ulike måter. Den første artikkelen omhandler lærebøker, mens den andre artikkelen tar for seg læreroppfatninger.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.