Sonja Kibsgaard og Olaf Husby: Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn
PDF

Hvordan referere

Lund, Åse. (2019). Sonja Kibsgaard og Olaf Husby: Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. NOA - Norsk Som andrespråk, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1713

Sammendrag

I forordet til Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn står det at boka har som mål å utvikle flerkulturell kompetanse hos førskole- og lærerstudenter og pedagoger i barnehage og skole. Jeg vil først og fremst omtale boka med tanke på bruk i førskolelærerutdanningen. Etter min mening er det i denne utdanningen et stort behov for faglitteratur i norsk som andrespråk som er direkte rettet inn mot barnehagens arbeid.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.