Den 4. nasjonale konferansen om norsk språk som andrespråk
PDF

Hvordan referere

Sollid, H. (2019). Den 4. nasjonale konferansen om norsk språk som andrespråk. NOA - Norsk Som andrespråk, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1709

Sammendrag

Sett av datoene for vår neste nasjonale konferanse som finner sted ved Universitetet i Bergen i oktober. Arbeidet med programmet er i gang. Vi har valgt særlig å profilere skriving i en andrespråkskontekst både for å samle og presentere forskning som alt finnes på dette emnet i Norge og samtidig presentere nyere, internasjonal forsking og teori innenfor dette feltet. Det er allerede klart at Ulla O. Connor fra Indiana University kommer. Hun har blant annet skrevet Contrastive rhetoric: Reaching to intercultural rhetoric (2008) og Contrastive rhetoric: Crosscultural aspects of second language writing (1996).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.