Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen
PDF

Hvordan referere

Hvistendahl, R. (2019). Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen. NOA - Norsk Som andrespråk, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1706

Sammendrag

I 2005 ble norskopplæringen for elever fra språklige minoriteter i Oslo endret ut fra en bekymring for elevenes gjennomgående svake prestasjoner på en rekke lokale og nasjonale kartleggingsprøver i lesing. Alle elever skulle undervises etter en felles læreplan i norsk, og "forsterket tilpasset opplæring i norsk" erstattet faget norsk som andrespråk. Samtidig satset Utdanningsetaten i Oslo på etterutdanning av flere hundre lærere, og evalueringen av endringen kom i form av et aksjonsforskningsprosjekt som Høgskolen i Hedmark gjennomførte. Begge forfatterne deltok som aksjonsforskere i prosjektet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.