Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger
PDF

Emneord (Nøkkelord)

innlærerkorpus
sammenlikningsfella
feil
feilkoder

Hvordan referere

Tenfjord, K., Hagen, J. E., & Johansen, H. (2019). Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger. NOA - Norsk Som andrespråk, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1705

Sammendrag

Artikkelen gir en presentasjon av Norsk andrespråkskorpus (ASK) - et nytt elektronisk innlærerkorpus som er utviklet ved Universitetet i Bergen. Korpuset inneholder personopplysninger om og tekster skrevet av kandidater som har gått opp til to ulike tester i norsk: Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk - høyere nivå. Artikkelens hovedhensikt er å diskutere bruk av feilkoder i korpuset, og hvorvidt bruk av feilkoder i seg selv betyr at en havner i "sammenlikningsfella", som Bley-Vroman (1983) advarer mot i artikkelen "The Comparative Fallacy", altså at vår behandling av språkdataene skjer på målspråkets premisser og dermed undergraver mellomspråk som egne, selvstendige språksystem. I artikkelen argumenteres det for at feilkoding slik det er gjort i ASK, må betraktes som en teorinøytral beskrivelse, en metodisk forutsetning for en teoretisk basert analyse av mellomspråk. 'Anklagen' om å havne i sammenlikningsfella, et angrep som gjerne blir rettet mot klassisk feilanalyse eller enhver annen befatning med feil, har sitt utspring i at en ikke skiller klart nok mellom metode og teori i andrespråksforskningen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.