Betraktninger omkring lærebøker og lærebokforskning
PDF

Emneord (Nøkkelord)

lærebøker
pedagogiske tekster
didaktisitet
fremmedspråk
kommunikasjonsmodell

Hvordan referere

Henriksen, T. (2019). Betraktninger omkring lærebøker og lærebokforskning. NOA - Norsk Som andrespråk, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1703

Sammendrag

Målet med denne artikkelen er å beskrive lærebøker og lærebokforskning i et tekst- og kommunikasjonsteoretisk perspektiv. I første del av artikkelen blir lærebøker tentativt definert og sett i forhold til pedagogiske tekster og didaktisitet. Deretter skisseres en kommunikasjonsmodell der tekstproduksjon beskrives som resultat av en dobbel prosess som tar hensyn både til samfunnet, fagfeltet og kommunikasjonspartnerne. Innenfor denne mo­dellen vises det til hva som er særpreget for lærebøker.

I andre del av artikkelen gis det eksempler på hvordan lærebokforskningen kan knyttes til de ulike parametrene i kommunikasjonsmodellen. De konkrete eksemplene det vises til er vesentlig hentet fra lærebøker i fremmedspråk. Lærebøker i andrespråk omtales først i slutten av artikkelen, men eksemplene hentet fra fremmedspråk antas å ha relevans også for andrespråkforskningen.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.