Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
PDF

Hvordan referere

Lindgren, A.-R. (2018). Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1555

Sammendrag

"Nasjonale minoriteter" ble en ny offisiell kategori i Norge fra 1999 da Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon for vern av nasjonale minoriteter. Tidligere fantes det bare majoritet, innvandrere og urfolk. De gruppene som nå blir definert som nasjonale minoriteter, kvener, skogfinner, jøder, rom og romanifolk, er minoriteter med en lang historie i Norge - kvener, romanifolk og skogfinner har vært tilstede i flere hundre år, og jøder og rom fra 1800-tallet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.