Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt
PDF

Emneord (Nøkkelord)

didaktisk andrespråksforskning
morsmåls- og andrespråksopplæring
forskningsbehov

Hvordan referere

Ryen, E. (2018). Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1554

Sammendrag

Denne artikkelen gir en oversikt over forskning relatert til språkopplæring for minoritetsspråklige barn og voksne i Norge. Oversikten omfatter opplæring både på andrespråket og morsmål. Fokus er språkopplæring som sådan, det vil si forskning knyttet til metodisk arbeid med språk i klasser eller grupper både i barnehage, skole og voksenopplæring. Omfanget av aktuell forskning er svært ulikt innenfor de ulike opplæringsarenaene. Hovedtyngden av forskningen er knyttet til de yngste årstrinnene i grunnskolen. Det har vært forsket atskillig mindre på språkopplæring i barnehagene, og omfanget er enda mindre for eldre elever og voksenopplæringen.    Målet med artikkelen er primært å gi en oversikt over norsk forskning og å peke på forskningsbehov. Med tanke på forskningsbehov trekkes det også inn noen danske og svenske undersøkelser som gir andre data, og som viser andre forskningstilnærminger enn det vi har fra Norge.    De fleste undersøkelsene som har vært foretatt, dreier seg om andrespråksopplæring, noen få har beskjeftiget seg med morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring. Flere av undersøkelsene viser at minoritetsspråklige barn gis færre muligheter til aktiv deltakelse i en opplæringssituasjon enn barn som tilhører majoriteten, og at de dermed også i mindre grad får muligheter til språklig og faglig utvikling.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.