Skriveforskning i et andrespråksperspektiv
PDF

Emneord (Nøkkelord)

andrespråksskriving
forskningsoversikt
litterasitet

Hvordan referere

Golden, A., & Hvistendal, R. (2018). Skriveforskning i et andrespråksperspektiv. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1553

Sammendrag

I artikkelen presenteres forskning på skriving på norsk som andrespråk fra andrespråksforskningens begynnelse i Norge i 1980 og fram til i dag. Formålet er å få en oversikt over den forskningen som er utført, og hvilke områder innenfor andrespråksskriving i Norge som det i dag finnes kunnskap om. Artikkelen gjør opp status og definerer videre forskningsbehov. En slik kunnskapsbase kan være til nytte både for dem som søker kunnskap om temaet andrespråksskriving, og for forskere som skal utforme nye forskningsprosjekt på feltet andrespråksskriving. Artikkelen redegjør for eksisterende datamateriale og kategoriserer studier av skriving på andrespråket på grunnlag av både det datamaterialet som er brukt, og de trekkene ved skrivingen som studiene fokuserer. Gjennomgangen viser at det finnes et stort antall studier av språknivået i tekster skrevet av innlærere, et mindre antall studier av tekstnivået og spredte studier av noen kontekstuelle aspekt ved andrespråksskriving.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.