Forord
PDF

Hvordan referere

Ryen, E. (2018). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1551
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.