Bull, Tove og Lindgren, Anna-Riitta (red.): De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk.
PDF

Hvordan referere

Lanza, E. (2018). Bull, Tove og Lindgren, Anna-Riitta (red.): De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1550

Sammendrag

Med dette uttrykket åpner redaktørene artikkelsamlingen om de mange språk i Norge og "flerspråklighet på norsk". Målet med boken er å gjøre Norges språklige og kulturelle mangfold synlig og "å vise det fram i all sin variasjon og fargerikdom" (s. 10). Dette mangfoldet er for stort til å kunne gi stemme til alle språkene som finnes i landet, men det lykkes å gi en interessant oversikt over bredden av språk gjennom tolv kapitler som spenner fra innvandrespråk til nasjonale minoritetsspråk, innbefattet norsk tegnspråk, til norsk som førstespråk og andrespråk og til slutt til engelsk i Norge og engelsk i norsk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.