Torill Strand: Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon og muligheter.
PDF

Hvordan referere

Bueie, A. (2018). Torill Strand: Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon og muligheter. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1549

Sammendrag

Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Boka Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon og muligheter har fokus på litteraturens betydning i forhold til dette, særlig litteraturens betydning for identitetsutvikling. I boka reises spørsmålet om hvilken litteratur man bør lese i flerkulturelle klasserom for at litteraturen skal få betydning for alle elevers identitetsarbeid.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.