Kommunikativ språkbruk og språkstrategier hos to døve barn i tegnspråklig - og talespråklig miljø
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Samhandling
cochleaimplantat
norsk tegnspråk
muntlig norsk
kommunikative prosjekt

Hvordan referere

Holm, A. (2018). Kommunikativ språkbruk og språkstrategier hos to døve barn i tegnspråklig - og talespråklig miljø. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1548

Sammendrag

Denne artikkelen tar for seg den kommunikative språkbruken og språkstrategier hos to døve barn på åtte år med cochleaimplantat. Den ene informanten, Stian, bruker norsk tegnspråk i sin dagligtale med barn og voksne på skolen og SFO, mens den andre informanten, Anna, bruker muntlig norsk når hun snakker med barn og voksne på de samme arenaene. Gjennom deltagende observasjon og videoopptak er det fremskaffet data som er analysert ved hjelp av dialoganalyse. Funnene viser at valg av språk kan påvirke barnas mulighet til å ta i bruk ulike strategier i samhandling med jevnaldrende.    Artikkelen konkluderer med at Stians språklige miljø, som er tegnspråk, gir muligheter for en mer variert og utdypende språkbruk enn Annas språklige miljø, som er muntlig norsk når hun er integrert i en kommunal skole.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.