Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

barns andrespråkstilegnelse
startalder
finitthet
V2
sensitive perioder for andrespråkstilegnelse
søskenpar

Hvordan referere

Mosfjeld, I. M. (2017). Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet. NOA - Norsk Som andrespråk, 33(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1424

Sammendrag

I artikkelen analyseres språkdata fra et søskenpars andrespråkstilegnelse av norsk. Empirien brukes til å se nærmere på barns andrespråkstilegnelsesprosess for finitthet i norsk og å drøfte forholdet mellom denne prosessen og søskenparets startalder1. For å følge tilegnelsesprosessen til informantene ble søskenparet testet to ganger, etter 12 og 16 måneder med norskopplæring i en skolekontekst. Språkdataene fra søskenparet er svært sammenlignbare ettersom søsknene har nærmest lik språklig bakgrunn når det gjelder hvilke språk de har fått innputt fra, og hvilke språk de bruker i hverdagen. Søskenparet har en startalder på sju og elleve år. Disse startaldrene fører med seg et interessant skille mellom dem ettersom den eldstes tilegnelse vil kunne betegnes som andrespråkstilegnelse hos voksne og den yngstes tilegnelse vil kunne betegnes som andrespråkstilegnelse hos barn. Resultatene vil derfor kunne antyde aldersforskjeller i tilegnelsesprosessen deres. Når finitthet er fullstendig tilegnet, vil finittmorfologi realiseres og det finitte verbet flyttes for å oppfylle V2. Jeg drøfter søskenparets andrespråkstilegnelse av disse prosessene både i kontekster med hjelpeverb og hovedverb. Aldersforskjeller i S2-tilegnelsesprosessen for ulike domener som syntaks (verbflytting, V2) og morfologi (bøying, finittmorfologi) kan implisere at det finnes ulike sensitive perioder for andrespråkstilegnelse av ulike domener og eventuelt bidra til å tidfeste slike sensitive perioder (Meisel, 2013).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.