"Å skrive seg et rom"
PDF

Emneord (Nøkkelord)

andrespråksskriving
aktørskap
dialogisme

Hvordan referere

Jølbo, I. D. (2016). "Å skrive seg et rom". NOA - Norsk Som andrespråk, 32(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1310

Sammendrag

Artikkelen tar for seg aktørskap ('agency'), et begrep som i økende grad blir brukt for å studere samspillet mellom sosiale og individuelle prosesser i andrespråkstilegnelse. I artikkelen undersøker jeg hvilket potensial begrepet har som analytisk verktøy for å studere andrespråksskriving. Gjennom å analysere fire tekster skrevet av en elev i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom, utforsker jeg hvordan aktørskap kan operasjonaliseres og videreutvikles innenfor et dialogisk rammeverk. Formålet med artikkelen er dermed todelt og inkluderer både 1) å utforske hvordan aktørskap kan videreutvikles og operasjonaliseres i studier av andrespråksskriving og 2) diskutere hvordan aktørskap kan belyse og forklare viktige trekk ved andrespråksskriveres språk- og skriveutvikling. I artikkelen blir andrespråkstekstene analysert med tanke på hvordan de inngår i et dialogisk samspill med noen av de diskursive rammene som omgir skrivingen. Jeg argumenterer for at aktørskap kan forstås som evnen og muligheten til å skape et rom for seg selv i og gjennom teksten. Begrepet åpner derfor for en mulighet til å diskutere hvordan nye språkbrukere forhandler om medlemskap og konstruerer sine identiteter i en ny språkkultur, og kan bidra med interessante perspektiver på både andrespråksskriving spesielt og andrespråkslæring generelt.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.